Иноксов кабинет за отпадъци

С голяма вместимост и гастроном.

  • Тегло: 34,5 кг
  • 780 (а) х 610 (1) х 600 (р) mm
  • Контейнер за отпадъци: чанта
  • Гастрономи
Категория: