Иноксов кабинет за отпадъци

  • Тегло: 34.5 кг
  • 780 (а) х 610 (1) х 600 (р) mm
  • Контейнер за отпадъци: чанта
Категория: